artykuł nr 1

Wydanie dowodu osobistego w przypadku upływu...

Wymagane dokumenty: 1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu, 2. Dwa aktualne zdjęcia na cienkim papierze (lewy profil, lewe ucho odkryte), 3. Dokument stwierdzający tożsamość podlegający wymianie, 4. Zameldowanie na pobyt stały w Żelechowie