artykuł nr 1

Dodatki mieszkaniowe

Sprawę załatwia Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców pokój nr 6 tel. (025) 754-10-61 Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.