artykuł nr 1

Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub...

Wymagane dokumenty: 1. Podanie o wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego, 2. Dokument tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie wymienionego wyżej zaświadczenia