artykuł nr 1

Wzór wniosku - podanie o odpis aktu stanu cywilnego

artykuł nr 2

Wzory wniosków ewidencja ludności i dowody osobiste

Załączniki:
Wzór wniosku o nadanie numeru PESEL 615 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wzór wniosku o udostępnienie danych z rejestru PESEL oraz rejestru mieszkańców 614 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wzór wniosku o nadanie numeru PESEL dla UKR wersja RUS 603 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wzór wniosku o nadanie numeru PESEL dla UKR 775 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zasady Transliteracji z języków Rosyjskiego i Ukraińskiego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wniosek o wydanie dowodu osobistego 593 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zgłoszenie wymeldowania MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zgłoszenie pobytu stałego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zgłoszenie pobyt czasowy MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny, za żołnierza samotnego 211 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zgłoszenie wyjazdu za granicę MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zgłoszenie powrotu z zagranicy MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wniosek o udostepnienie dokumentacji zwiazanej z dowodem osobistym 87 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wniosek o wszczęcie postępowania o Zameldowanie, Wymeldowanie, Uchylenie czynności MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wniosek o przekazanie danych kontaktowych do rejestru danych kontaktowych 908 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu z pobytu stałego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wniosek o wydanie formularza wielojęzycznego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wniosek o udostępnienie danych w trybie_jednostkowym z rejestru dowodów osobistych 83 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wniosek o braku,liczbie osób zameldowanych pod adresem MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Pełnomocnictwo w sprawach meldunkowych- wzór 466 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna - ewidencja ludności 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna - dowody osobiste 14 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Wnioski dotyczące świadczeń rodzinnych i wychowawczych

artykuł nr 4

Wzory dokumentów dotyczące wyborów

artykuł nr 5

Wzory dokumentów dotyczących podatków

Załączniki:
DN -1- DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 791 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
ZDN - 1 -ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 43 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
ZDN -2 -ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 43 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
IN -1 -INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH 700 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
ZIN - 1- ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH 41 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
ZIN - 2 -ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH 41 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
ZIN - 3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
DR-1 - DEKLARACJ NA PODATEK ROLNY 708 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
ZDR - 1 -ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY 40 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
ZDR -2 -ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
IR - 1-INFORMACJA O GRUNTACH 675 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
ZIR - 1 - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
ZIR -2- ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
ZIR -3- ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
DL -1- DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY-skonwertowany 638 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
ZDL -1-ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY 37 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
ZDL-2- ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY 37 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
IL -1 - INFORMACJA O LASACH 626 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
ZIL - 1-ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH 37 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
ZIL - 2-ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH 37 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
ZIL - 3 - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer