artykuł nr 1

Urząd Stanu Cywilnego (USC) - wykaz kart usług

USC 1 - Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

USC 2 - Odtworzenie aktu stanu cywilnego

USC 3 - Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

USC 4 - Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

USC 5 - Przyjęcie oświadczeń o uznaniu ojcostwa

USC 6 - Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

USC 7 - Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

USC 8 - Zmiana imion i nazwisk

USC 9 - Sporządzenie aktu zgonu

USC 10 - Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC (ślub cywilny)

USC 11 - Zgłoszenie urodzenia dziecka (sporządzenie aktu urodzenia)

USC 12 - Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa sakramentalnego ze skutkami cywilnymi („ślub konkordatowy)

USC 13 - Wydanie odpisu z aktu stanu cywilnego

obrazek