artykuł nr 1

Informacja o możliwości dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych oraz losowaniach do obwodowych komisji wyborczych