artykuł nr 1

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2009 ROKU ZADAŃ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU