artykuł nr 1

Wykaz Nieruchomości Przeznaczonych do najmu i dzierżawy