artykuł nr 1

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż