artykuł nr 1

Uchwały Nr XLII/298/2022 - XLII/306/2022 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 czerwca 2022 r.