artykuł nr 1

Uchwały Nr XLIII/307/2022 - XLIII/309/2022 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 31 sierpnia 2022 r.