artykuł nr 1

Uchwały Nr XLVII/318/2022 - XLVII/328/2022 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 1 grudnia 2022 r.

Załączniki:
UCHWAŁA Nr XLVII/328/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na rok 2023.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XLVII/327/2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2023 – 2030.10 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XLVII/326/2022 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.280 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XLVII/325/2022 w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb prac społecznie użytecznych na rok 2023 w Gminie Żelechów.208 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XLVII/324/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2023.350 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XLVII/323/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2023.233 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XLVII/322/2022 w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2023.223 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XLVII/321/2022 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2023.192 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XLVII/320/2022 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.199 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XLVII/319/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r.585 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XLVII/318/2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2022-2030.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer