artykuł nr 1

Wzory dokumentów dotyczących podatków

Załączniki:
DN -1- DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI791 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
ZDN - 1 -ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI43 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
ZDN -2 -ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI43 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
IN -1 -INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH700 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
ZIN - 1- ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
ZIN - 2 -ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
ZIN - 3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
DR-1 - DEKLARACJ NA PODATEK ROLNY708 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
ZDR - 1 -ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY40 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
ZDR -2 -ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
IR - 1-INFORMACJA O GRUNTACH675 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
ZIR - 1 - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
ZIR -2- ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
ZIR -3- ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
DL -1- DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY-skonwertowany638 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
ZDL -1-ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY37 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
ZDL-2- ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY37 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
IL -1 - INFORMACJA O LASACH626 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
ZIL - 1-ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH37 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
ZIL - 2-ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH37 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
ZIL - 3 - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer