artykuł nr 1

Wzory wniosków ewidencja ludności i dowody osobiste

Załączniki:
Wzór wniosku o nadanie numeru PESEL615 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wzór wniosku o udostępnienie danych z rejestru PESEL oraz rejestru mieszkańców614 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wzór wniosku o nadanie numeru PESEL dla UKR wersja RUS603 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wzór wniosku o nadanie numeru PESEL dla UKR775 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zasady Transliteracji z języków Rosyjskiego i UkraińskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wniosek o wydanie dowodu osobistego593 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zgłoszenie wymeldowaniaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zgłoszenie pobytu stałegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zgłoszenie pobyt czasowyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny, za żołnierza samotnego211 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zgłoszenie wyjazdu za granicęMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zgłoszenie powrotu z zagranicyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wniosek o udostepnienie dokumentacji zwiazanej z dowodem osobistym87 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wniosek o wszczęcie postępowania o Zameldowanie, Wymeldowanie, Uchylenie czynnościMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wniosek o przekazanie danych kontaktowych do rejestru danych kontaktowych908 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stałyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu z pobytu stałegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wniosek o wydanie formularza wielojęzycznegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wniosek o udostępnienie danych w trybie_jednostkowym z rejestru dowodów osobistych83 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wniosek o braku,liczbie osób zameldowanych pod adresemMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Pełnomocnictwo w sprawach meldunkowych- wzór466 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna - ewidencja ludności15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula informacyjna - dowody osobiste14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer