Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

Rok 2023

Zarządzenie 445.2023 Burmistrza Żelechowa

Utworzony: 2023-02-02 | Zmodyfikowany: 2023-02-02 15:57

Rok 2023

Zarządzenie 444.2023 Burmistrza Żelechowa

Utworzony: 2023-02-02 | Zmodyfikowany: 2023-02-02 15:55

Rok 2023

Zarządzenie 443.2023 Burmistrza Żelechowa

Utworzony: 2023-02-02 | Zmodyfikowany: 2023-02-02 15:53

Rok 2022

Uchwały Nr XLVIII/329/2022 - XLVIII/336/2022 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 g...

Utworzony: 2023-02-02 | Zmodyfikowany: 2023-02-02 11:33

Dokumenty do pobrania

Wzory wniosków ewidencja ludności i dowody osobiste

Utworzony: 2020-10-14 | Zmodyfikowany: 2023-02-01 13:23

Plany Zamówień Publicznych

Plan postępowań publicznych na rok 2023

Utworzony: 2023-01-27 | Zmodyfikowany: 2023-01-27 13:36

Kadencja 2018-2023

Protokoły z posiedzeń sesji kadencja 2018 - 2023

Utworzony: 2019-02-18 | Zmodyfikowany: 2023-01-26 18:19

Podatek leśny

Stawki podatku leśnego na 2023 rok

Stawki podatku leśnego na 2023 rok Lp. Rodzaj przedmiotu opodatkowana Stawka podatku z 1ha fizycznego 1. Powierzchnia lasu 44,00 zł

Utworzony: 2021-12-09 | Zmodyfikowany: 2023-01-26 13:25

Podatek rolny

Stawki podatku rolnego w 2023 r.

Stawki podatku rolnego w 2023 r. Lp. Rodzaj przedmiotu opodatkowania Stawka podatku z 1 ha przeliczeniowego Stawka podatku z 1 ha fizycznego 1. Podatek rolny dla gospodarstw powyżej 1 ha 115,00 zł - 2. Podatek dla właścicieli działek rolnych do 1 ha - 230,00 zł

Utworzony: 2021-12-09 | Zmodyfikowany: 2023-01-26 13:25

Podatek od środków transportowych

Stawki podatku od środków transportowych w 2023 r.

Stawki podatku od środków transportowych w 2023 r. Lp Rodzaj przedmiotu opodatkowania Stawka podatku mającego zamontowane urządzenie zmniejszające niekorzystny wpływ na środowisko naturalne 1. Od samochodu ciężarowego: o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie 402,00 zł 2. Od samochodu ciężarowego: o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 723,00 zł 3. Od samochodu ciężarowego: o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 t i poniżej 1...

Utworzony: 2021-12-09 | Zmodyfikowany: 2023-01-26 13:23

Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości w 2023 r.

Lp Rodzaj przedmiotu opodatkowania Stawka podatku od 1 m2 powierzchni gruntu Stawka podatku od 1m2 powierzchni użytkowej budynku 1. Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,80 zł - 2. Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni 5,00 zł 3. Od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej dział...

Utworzony: 2021-12-09 | Zmodyfikowany: 2023-01-26 13:08

Kadencja 2018-2023

XLVIII sesja Rady Miejskiej w Żelechowie 30 grudnia 2022 r.

https://www.youtube.com/watch?v=JRKIxNuW5gw

Utworzony: 2023-01-26 | Zmodyfikowany: 2023-01-26 09:21

Kadencja 2018-2023

XLVII sesja Rady Miejskiej w Żelechowie 1 grudnia 2022 r.

https://www.youtube.com/watch?v=VPmsvZ2DDpA

Utworzony: 2023-01-26 | Zmodyfikowany: 2023-01-26 09:20

Kadencja 2018-2023

XLVI sesja Rady Miejskiej w Żelechowie 10 listopada 2022 r.

https://www.youtube.com/watch?v=pqtnCdvtnT8

Utworzony: 2023-01-26 | Zmodyfikowany: 2023-01-26 09:19

Kadencja 2018-2023

XLV sesja Rady Miejskiej w Żelechowie 27 października 2022 r.

https://www.youtube.com/watch?v=CZmGKK0qees

Utworzony: 2023-01-26 | Zmodyfikowany: 2023-01-26 09:17

Kadencja 2018-2023

XLIV sesja Rady Miejskiej w Żelechowie 28 września 2022 r.

https://www.youtube.com/watch?v=tFe5LkhEigI

Utworzony: 2023-01-26 | Zmodyfikowany: 2023-01-26 09:16

Kadencja 2018-2023

XLIII sesja Rady Miejskiej w Żelechowie 31 sierpnia 2022 r.

https://www.youtube.com/watch?v=tqZySSfSFmw

Utworzony: 2023-01-26 | Zmodyfikowany: 2023-01-26 09:14

Kadencja 2018-2023

XLII sesja Rady Miejskiej w Żelechowie 30 czerwca 2022 r.

https://www.youtube.com/watch?v=Va0lXs2riRk

Utworzony: 2023-01-26 | Zmodyfikowany: 2023-01-26 09:13

Sesje Kadencja 2018-2023

Zawiadomienie o terminie posiedzenia XLIX sesji Rady Miejskiej w Żelechowie w dniu 2...

Utworzony: 2023-01-23 | Zmodyfikowany: 2023-01-23 11:41

Rok 2023

Zarządzenie 442.2023 Burmistrza Żelechowa

Utworzony: 2023-01-20 | Zmodyfikowany: 2023-01-20 13:22