artykuł nr 1

Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Krzysztof Mikulski

e-mail: iod-km@tbdsiedlce.pl