artykuł nr 1

Skład Komisji Rolnictwa:

Skład Komisji Rolnictwa

 

  1. Wojciech Łysiak - Przewodniczący Komisji
  2. Maciej Mucha - Wiceprzewodniczący Komisji
  3. Michał Celej
  4. Grzegorz Michalik
  5. Michał Bogusz