artykuł nr 1

Skład Komisji Rolnictwa:

Skład Komisji Rolnictwa

 


 

  1. Regina Żywek – Przewodnicząca
  2. Damian Zatyka – Wiceprzewodniczący
  3. Maciej Mucha
  4. Leszek Dziubak
  5. Grzegorz Michalik