artykuł nr 1

Skład Komisji Rewizyjnej:

Skład Komisji Rewizyjnej

 


 

  1. Eugeniusz Gałązowski – Przewodniczący
  2. Beata Białach – Wiceprzewodnicząca
  3. Teresa Jędrzejewska
  4. Władysław Tuszyński
  5. Marta Rodak