artykuł nr 1

Skład Komisji Rewizyjnej:

Skład Komisji Rewizyjnej

 


  1. Michał Celej - Przewodniczący Komisji
  2. Kamil Jędrzejewski - Wiceprzewodniczący Komisji
  3. Grzegorz Michalik
  4. Dariusz Kosyra
  5. Mariusz Rodak