artykuł nr 1

Skład Komisji Sportu i Rekreacji:

 

Skład Komisji Sportu i Rekreacji

   1. Władysław Tuszyński – Przewodniczący
  2. Justyna Borzęcka – Wiceprzewodnicząca
  3. Maciej Mucha
  4. Leszek Dziubak
  5. Marta Rodak