artykuł nr 1

Urząd Stanu Cywilnego

1.Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Beata Talarek tel. 25 75-41-144

2.Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Hanna Dobrzyńska tel. 25 75-41-061