artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe za okres styczeń - luty 2024 r. (koniec kadencji)

artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok

artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok

artykuł nr 4

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok

artykuł nr 5

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok