artykuł nr 1

Skład Rady Miejskiej w Żelechowie - kadencja 2006-2010

Radni Rady Miejskiej w Żelechowie 1. Jan Tadeusz Pietryka - Przewodniczący Rady Miejskiej
 2. Barbara Abramska Myrcha – I zastępca Przewodniczącego
 3. Mieczysław Marczak II zastępca Przewodniczącego
 4. Jacek Bogusz
 5. Marianna Błażejczyk
 6. Witold Boratyński
 7. Eugeniusz Gałązowski
 8. Tadeusz Grudziński
 9. Marek Jasek
 10. Krzysztof Kapczyński
 11. Stanisława Kowalczyk
 12. Jadwiga Kulikowska
 13. Andrzej Przadka
 14. Mieczysław Świtaj
 15. Elżbieta Zatyka