artykuł nr 1

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 


 

  1. Kamil Jędrzejewski - Przewodniczący Komisji
  2. Dariusz Kosyra - Wiceprzewodniczący Komisji
  3. Krzysztof Kowalski
  4. Elżbieta Polak
  5. Łukasz Sadurski