artykuł nr 1

Zmiana MPZP Miasta Żelechów - plik geotiff

artykuł nr 2

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przeprowadzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

artykuł nr 3

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŻELECHOWA z dnia 21 lipca 2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przeprowadzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

artykuł nr 4

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Żelechów - Rynek z przyległymi ulicami

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻELECHÓW