artykuł nr 1

Stawki podatku od środków transportowych w 2024 r.

Stawki podatku od środków transportowych w 2024 r.

Lp

Rodzaj przedmiotu opodatkowania

Stawka podatku mającego zamontowane urządzenie zmniejszające niekorzystny wpływ na środowisko naturalne

1. 

Od samochodu ciężarowego: o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie

402,00 zł

2.

Od samochodu ciężarowego: o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

723,00 zł

3.

Od samochodu ciężarowego: o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 t i poniżej 12 t.

907,00 zł

4.

Od ciągnika siodłowego i balastowego: przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej.

1 090,00 zł

5.

Od przyczep i naczep: które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

1 159,00 zł

6.

Od autobusu: o liczbie miejsc mniejszej niż 22

1 089,00 zł

7.

Od autobusu: o liczbie miejsc równej lub wyższej niż 22 miejsc

1 455,00 zł

 

 Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

 

 

 

12

13

1896,00

1921,00

13

14

1921,00

1975,00

14

15

1975,00

2029,00

15

 

2029,00

2082,00

Trzy osie

 

 

 

12

17

2029,00

2082,00

17

19

2082,00

2136,00

19

21

2136,00

2188,00

21

23

2188,00

2242,00

23

25

2242,00

2285,00

25

 

2285,00

2338,00

Cztery osie i więcej

 

 

 

12

25

2242,00

2285,00

25

27

2285,00

2338,00

27

29

2338,00

2393,00

29

31

2393,00

2591,00

31

 

2447,00

2591,00

 

Stawki podatku dla ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: 

Ciągnik siodłowy + naczepa; 

ciągnik balastowy + przyczepa 

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

 

 

 

12

18

1741,00

1795,00

18

25

1795,00

1973,00

25

31

1873,00

1927,00

31

 

1927,00

2000,00

Trzy osie i więcej

 

 

 

12

40

1924,00

1977,00

40

 

2426,00

2630,00

Stawki podatku dla przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

 

 

 

12

18

1190,00

1253,00

18

25

1275,00

1330,00

25

 

1361,00

1447,00

Dwie osie

 

 

 

12

28

1361,00

1447,00

28

33

1405,00

1490,00

33

38

1447,00

1534,00

38

 

1490,00

1755,00

Trzy osie i więcej

 

 

 

12

38

1497,00

1545,00

38

 

1641,00

1717,00

artykuł nr 2

Podatek od środków transportu

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych