artykuł nr 1

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

artykuł nr 2

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻELECHÓW ZA 2022 ROK

artykuł nr 3

Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żelechów.

artykuł nr 4

Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy Żelechów za lata 2018-2019 z uwzględnieniem roku 2020.

artykuł nr 5

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Żelechów na lata 2022-2026 z perspektywą do 2030 r.