artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE dotyczące obwodów głosowania z dnia 12 maja 2004

obrazek
artykuł nr 2

Obwieszczenie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego