artykuł nr 1

Rok 2005

Zarządzenie Nr 92/05 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 12 stycznia 2005r.

w sprawie: ostatecznych  kwot dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Żelechów na rok 2005

 

Zarządzenie Nr 93/05 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 12 stycznia 2005r. w sprawie: powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Żelechowie

 

Zarządzenie Nr 94/05 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 25 stycznia 2005r.

w sprawie: zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na I kwartał 2005 roku

 

Zarządzenie Nr 95/05 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 3 lutego 2005r.

w sprawie: powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Żelechowie

 

Zarządzenie Nr 96/05 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 10 lutego 2005r.

w sprawie: powołania Komisji do badania, oceny i wyboru ofert na wykonanie robót termomodernizacyjnych w budynkach szkół na terenie miasta i gminy Żelechów

 

Zarządzenie Nr 97/05 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 17 lutego 2005r.

w sprawie: powołania oraz ustalenia regulaminu pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów

 

Zarządzenie Nr 98/05 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 17 lutego 2005r.

w sprawie: przedłużenia terminu składania wniosków uczniom ubiegającym się o pomoc materialną  o charakterze socjalnym

 

Zarządzenie Nr 100/05 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 23 marca 2005r. w sprawie: przedłożenia  sprawozdania  z  wykonania  budżetu gminy za 2004 rok

 

Zarządzenie Nr 101/05 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 31 marca 2005r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok

 

Zarządzenie Nr 102/05 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 14 kwietnia 2005r.

w sprawie: powołania Komisji do badania, oceny i wyboru ofert na wykonanie robót termomodernizacyjnych w budynkach szkół na terenie miasta i gminy Żelechów

 

Zarządzenie Nr 103/05 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 18 kwietnia 2005r.

w sprawie: zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na II kwartał 2005 roku

 

Zarządzenie Nr 104/05 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 29 kwietnia 2005r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok

 

Zarządzenie Nr 105/05 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie: zmiany planów finansowych  Układu  Wykonawczego Budżetu Gminy Żelechów na rok 2005

 

Zarządzenie Nr 106/05 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 5 maja 2005r.

w sprawie: powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego lekkiego dla Miasta i Gminy Żelechów

 

Zarządzenie Nr 107/05 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 5 maja 2005r.

w sprawie: oddania lokali  użytkowych w najem w drodze przetargu oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

 

Zarządzenie Nr 108/05 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 18 maja 2005r.

w sprawie: powołania komisji Urzędu Gminy Żelechów do kontroli realizacji i odbioru końcowego budowy „gnojowników" na terenie gminy Żelechów

 

Zarządzenie Nr 109/05 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 18 maja 2005r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie

 

Zarządzenie Nr 110/05 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 31 maja 2005r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok

 

Zarządzenie Nr 111/05 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 3 czerwca 2005r.

w sprawie: sprzedaży samochodu marki LDV-CONVOY oraz powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego

 

Zarządzenie Nr 112/05 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 21 czerwca2005r.
 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej

 

Zarządzenie Nr 113/05 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 21czerwca2005r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej

 

Zarządzenie Nr 114/05 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 21czerwca2005r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej

 

Zarządzenie Nr 115/05 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 21czerwca2005r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

 

Zarządzenie Nr 116/05 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 21czerwca2005r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej

 

Zarządzenie Nr 116/1/05 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 22czerwca2005r. w sprawie: oddania lokalu użytkowego w najem w drodze przetargu oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

 

Zarządzenie Nr 117/05 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok

 

Zarządzenie Nr 118/05 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie: zmiany planów finansowych  Układu Wykonawczego Budżetu Gminy Żelechów na rok 2005

 

Zarządzenie Nr 119/05 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 4 lipca 2005r.

w sprawie: zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na III kwartał 2005 roku

 

Zarządzenie Nr 120/05 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 20 lipca 2005r.

w sprawie: powołania Komisji do badania, oceny i wyboru ofert na wykonanie nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych w Gminie Żelechów

 

Zarządzenie Nr 121/05 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 29 lipca 2005r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok

 

Zarządzenie Nr 122/05 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 3 sierpnia 2005r.

w sprawie: przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy za 1-sze półrocze 2005 roku

 

Zarządzenie Nr 123/05 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 31sierpnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok

 

Zarządzenie Nr 124/05 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 2września2005r. w sprawie: powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na terenie gminy Żelechów

 

Zarządzenie Nr 125/05 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów dnia 16września2005r. w sprawie: powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie gminy Żelechów

 

Zarządzenie Nr 126/05 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 30 września2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok

 

Zarządzenie Nr 127/05 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 7 października 2005r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok

 

Zarządzenie Nr 128/05 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 17 października 2005r.
w sprawie: oddania lokalu użytkowego w najem w drodze przetargu oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

 

Zarządzenie Nr 129/05 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 19 października 2005r.
w sprawie: zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na
IV kwartał 2005 roku

 

Zarządzenie Nr 130 /05 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia31października 2005r
w sprawie: oddania lokalu użytkowego w najem w drodze przetargu oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

 

Zarządzenie Nr 131/05 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 31 października 2005r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok

 

Zarządzenie Nr 132/05 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 14 listopada 2005r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2006 rok

 

Zarządzenie Nr 133/05 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 14 listopada 2005r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej

 

Zarządzenie Nr 134/05 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 14 listopada 2005r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej

 

Zarządzenie Nr 135/05 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 14 listopada 2005r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej

 

Zarządzenie Nr 136/05 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 30 listopada 2005r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok

 

Zarządzenie Nr 138/05 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 30 grudnia 2005r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok