artykuł nr 1

Rok 2003

Zarządzenie Nr 1/03 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 16 stycznia 2003r.

w sprawie: ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Żelechów na rok 2003

 

Zarządzenie Nr 2/03 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 10 lutego 2003r.

w sprawie: zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na I kwartał 2003 roku

 

Zarządzenie Nr 3/03 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 12 lutego 2003r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003r.

 

Zarządzenie Nr 4/03 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 20 lutego 2003r.

w sprawie: dofinansowania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Garwolinie

 

Zarządzenie Nr 5/03 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 6 marca 2003r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003r.

 

Zarządzenie Nr 6/03 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 24 marca 2003r.

w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Żelechów za 2002 rok

 

Zarządzenie Nr 7/03 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 31 marca 2003r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

 

Zarządzenie Nr 8/03 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 31 marca 2003r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003r.

 

Zarządzenie Nr 9/03 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 22 kwietnia 2003r.

w sprawie: zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na II kwartał 2003 roku

 

Zarządzenie Nr 10/03 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 16 kwietnia 2003r.

w sprawie: garażowania samochodów w boksach garażowych budynku MGOK w Żelechowie przy ul. Traugutta5

 

Zarządzenie Nr 11/03 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia  30 kwietnia 2003r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003r.

 

Zarządzenie Nr 12/03 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 06 maja 2003r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Żelechowie

 

Zarządzenie Nr 13/03 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 23 maja 2003r.

w sprawie: powołania składów Obwodowych Komisji do Spraw Referendum na terenie Gminy Żelechów

 

Zarządzenie Nr 14/03 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 28 maja 2003r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003r.

 

Zarządzenie Nr 15/03 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 28 maja 2003r.

w sprawie: dofinansowania kosztów wycieczki dzieci ze Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku

 

Zarządzenie Nr 16/03 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 23 czerwca 2003r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na zagospodarowanie, uzgodnienie dokumentacji i wykonanie sali gimnastycznej oraz otwartych terenów sportowych przy istniejącym gimnazjum w Żelechowie

 

Zarządzenie Nr 17/03 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 30 czerwca 2003r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003r.

 

Zarządzenie Nr 18/03 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 30 czerwca 2003r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej (dla Moniki Kuć)

 

Zarządzenie Nr 19/03 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 30 czerwca 2003r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej (dla Tomasza Gugały)

 

Zarządzenie Nr 20/03 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 30 czerwca 2003r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej (dla Anny Zaczek)

 

Zarządzenie Nr 21/03 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 30 czerwca 2003r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej (dla Kamila Stelmacha)

 

Zarządzenie Nr 22/03 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 30 czerwca 2003r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej (dla Marii Celej)

 

Zarządzenie Nr 23/03 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 30 czerwca 2003r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej (dla Marcina Moraszki)

 

Zarządzenie Nr 24/03 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 14 lipca 2003r.

w sprawie: zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na III kwartał 2003 roku

 

Zarządzenie Nr 25/03 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 14 lipca 2003r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

 

Zarządzenie Nr 26/03 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 30 lipca 2003r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003r.

 

Zarządzenie Nr 27/03 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 30 lipca 2003r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na dostawę mebli i wyposażenia do gimnazjum w Żelechowie

 

Zarządzenie Nr 28/03 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia  30 lipca 2003r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na wykonanie sieci wodociągowej w Nowym Goniwilku i Piastowie

 

Zarządzenie Nr 29/03 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 01 sierpnia 2003r.

w sprawie: ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Żelechowie

 

Zarządzenie Nr 30/03 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 04 sierpnia 2003r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Ogrodowej w Żelechowie

 

Zarządzenie Nr 31/03 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 06 sierpnia 2003r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferta wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Kościuszki w Żelechowie

 

Zarządzenie Nr 32/03 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 25 sierpnia 2003r.

w sprawie: przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2003 roku

 

Zarządzenie Nr 33/03 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 25 sierpnia 2003r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003r.

 

Zarządzenie Nr 34/03 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 30 września 2003r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003r.

 

Zarządzenie Nr 35/03 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 01 października 2003r.

w sprawie: oddania lokalu użytkowego w najem w drodze przetargu oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

 

Zarządzenie Nr 36/03 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 02 października 2003r.

w sprawie: dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla Katolickiego stowarzyszenia Niepełnosprawnych diecezji siedleckiej z siedzibą w Żelechowie

 

Zarządzenie Nr 37/03 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 17 października 2003r.

w sprawie: zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na IV kwartał 2003 roku

 

Zarządzenie Nr 38/03 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 31 października 2003r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003r.

 

Zarządzenie Nr 39/03 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 28 listopada 2003r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003r.

 

Zarządzenie Nr 40/03 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 15 grudnia 2003r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2004 rok

 

Zarządzenie Nr 41/03 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 31 grudnia 2003r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003r.