artykuł nr 1

Zarządzenie Burmistrza - Projekt uchwały budżetowej na 2024 rok

artykuł nr 2

Zarządzenie Burmistrza - Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok

artykuł nr 3

Zarządzenie Burmistrza - Projekt uchwały budżetowej na 2022 rok

artykuł nr 4

Zarządzenie Burmistrza - Projekt uchwały budżetowej na 2021 rok

artykuł nr 5

Zarządzenie Burmistrza - Projekt uchwały budżetowej na 2020 rok