artykuł nr 1

Opinie RIO- 2023

artykuł nr 2

Opinie RIO - 2022

Załączniki:
Uchwała Nr 3.j./325/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 grudnia 2022r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Żelechów na lata 2023-2030 115 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 3.1./317/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 grudnia 2022r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Żelechów na 2023 rok 115 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 3.d./198/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 września 2022r.w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Żelechowa informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku 155 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 3.e./199/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Żelechowa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i planów finansowych instytucji kultury za 2021r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 3.j./44/2022 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Żelechów na lata 2022-2030. 748 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 3.I./43/2022 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Żelechów na 2022 rok. 743 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Opinie RIO - 2021

Załączniki:
Uchwała Nr 3.c./73/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Żelechowa projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2022 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 3.h./70/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Żelechowa projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2030 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 3.d./88/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 września 2021r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Żelechowa informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr 3.e562021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2021r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Żelechowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i planów finansowych instytucji kultury za 2020 rok. 620 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 3.f./166/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 czerwca 2021r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żelechowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Żelechowa z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2020 rok. 94 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

Opinie RIO - 2020

Załączniki:
Uchwała Nr Si.466.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Żelechów na 2021 rok. 798 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr Si.465.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Żelechów na lata 2021-2030. 871 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr Si.347.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Żelechowa projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem, oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2021 rok. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr Si.346.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 listopada 2020r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Żelechowa projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr Si.315.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 wrześni 2020r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Żelechowa informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku. 235 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr Si.210.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 czerwca 2020r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żelechowie dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi Żelechowa z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2019 rok. 128 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr Si.125.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Żelechowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i planów finansowych instytucji kultury za 2019 rok. 175 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr Si.36.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 stycznia 2020r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Żelechów na lata 2020- 2030. 67 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 5

Opinie RIO - 2019

Załączniki:
Uchwała Nr Si.348.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 listopada 2019r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Żelechowa projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr Si.347.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 listopada 2019r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Żelechowa projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr Si.299.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 września 2019 r. 166 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr Si.198.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 maja 2019r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żelechowie dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi Żelechowa z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok. 282 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr Si.120.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2019r. w sprawie opinii o przedlożonym przez Burmistrza Żelechowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i planów finansowych instytucji kultury za 2018 rok. 692 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr Si.68.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Żelechów na lata 2019-2028. 306 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer