artykuł nr 1

Sprawozdania budżetowe- 2022

artykuł nr 2

Sprawozdania budżetowe - 2021

Załączniki:
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb- 27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021. 609 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb- 28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2021. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb- NDS o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021. 118 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku. 95 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb- Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku. 121 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb- 27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2021. 522 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Sprawozdania budżetowe - 2020

obrazek
Załączniki:
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb - 27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2020. 11 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020. 984 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku. 899 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku 791 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2020. 12 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2020. 11 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020. 116 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2020 rok. 88 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku. 104 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb- 28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020. 740 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020. 548 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku. 778 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb- Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku. 935 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020. 1,004 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2020. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2020. 10 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

Sprawozdania budżetowe -2019

Załączniki:
Sprawozdanie Rb- Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku. 603 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb- 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019. 784 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb- Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb- N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku. 88 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb- NDS o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorząd terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019. 10 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb- NDS o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2019. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku. 90 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2019. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb- 27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2019. 580 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb- NDS o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019. 786 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb- N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku. 520 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb- 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb- Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2019 r. 517 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdania Rb- N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2019 r. 483 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb- NDS o nadwyżce/ deficycie JST od początku roku do dnia 31 marca 2019 r. 766 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb- 28S z wykonania planu wydatków budżetowych JST od początku roku do dnia 31 marca 2019r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb- 27S z wykonania planu dochodów budżetowych JST od początku roku do dnia 31 marca 2019r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 5

Sprawozdania budżetowe - 2018

Załączniki:
Sprawozdanie Rb- Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec IV kwartalu 2018 roku. 631 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb- N o stanie należności oraz wybranych aktywow finansowych na koniec IV kwartału 2018 roku. 478 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb- NDS o nadwyżce/ deficycie jst od początku roku do dnia 31 grudnia 2018roku. 711 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb- 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb- 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od poczatku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb- NDS o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018. 714 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułow dłuznych oraz potraceń i gwarancji na koniec III kwartału 2018 roku. 555 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb- 28S z wykonania planu wydatków jednostki samorzadu terytorialnego od poczatku roku do dnia 30 września roku 2018. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb- 27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od poczatku roku do dnia 30 września roku 2018. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb- N o stanie należnoci orz wybranych aktywow finansowych na koniec III kwartalu 2018r. 512 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/ deficycie JST za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 750 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań, wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku 548 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności, wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku 498 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb-N na koniec I kwartału 2018 r. 528 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb-27S za I kwartał 2018r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb-Z na koniec I kwartału 2018 r. 571 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb- 28S za I kwartał 2018 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie Rb - NDS I kwartał 2018 r. 765 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer