artykuł nr 1

Uchwały Nr XLI/308/13 - XLI/310/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2013 r.

artykuł nr 2

Uchwały Nr XL/299/13 - XL/307/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2013 r.

Załączniki:
Załacznik Nr 4 do uchwały XL/307/13 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr 3 do uchwały XL/307/13 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr 2 do uchwały XL/307/13 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr 1 do uchwały XL/307/13 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/307/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Stary Goniwilk, Kalinów, Nowy Goniwilk, Piastów, Władysławów w gminie Żelechów 45 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/299/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych na 2014 rok 177 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/305/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawieokreślenia wysokości stwek podatku od środków transportowych na 2014 rok 211 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/304/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 rok 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/303/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2014 65 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/302/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2014 na terenie gminy Żelechów 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/301/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/300/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XL/299/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2013 - 2026 713 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Uchwały Nr XXXIX/296/13 - XXXIX/298/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 24 października 2013 r.

artykuł nr 4

Uchwała Nr XXXVIII/295/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 24 września 2013 r.

artykuł nr 5

Uchwały Nr XXXVII/291/13 - XXXVII/294/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 sierpnia 2013 r.