artykuł nr 1

Uchwały Nr III/4/2014 - III/13/2014 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2014 r.

Załączniki:
Uchwała Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie powołania członka Komisji Zdrowia, Kultury i Oświaty 223 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie odwołania członka Komisji Zdrowia, Kultury i Oświaty 228 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw na terenie Gminy Żelechów 379 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/375/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 317 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych na 2015 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Żelechów nieruchomości położonych na terenie Żelechowa pozostających w zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa powierzonych do wykonania prawa własności Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie 721 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia miesięcznej diety zryczałtowanej dla radnych 234 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Żelechowa 277 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/5/2014 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/4/2014 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2014-2026 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Uchwała Nr II/3/2014 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 6 grudnia 2014 r.

artykuł nr 3

Uchwały Nr I/1/2014 - I/2/2014 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 1 grudnia 2014 r.

artykuł nr 4

Uchwała Nr LIII/379/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 12 listopada 2014 r.

artykuł nr 5

Uchwały Nr LII/370/14-LII/378/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 października 2014 r.

Załączniki:
Uchwała Nr LII/378/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LII/377/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na rok 2015 na terenie gminy Żelechów 256 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LII/376/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok 245 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LII/375/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 269 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LII/374/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2015 545 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LII/373/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Garwolińskiego 272 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LII/372/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LII/371/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2014-2026 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LII/370/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Stary Goniwilk, Kalinów, Nowy Goniwilk, Piastów, Władysławów w gminie Żelechów MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer