artykuł nr 1

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Żelechowie w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych na 2015 rok.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze wniosków na udzielenie dotacji spółkom wodnym

artykuł nr 3

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechów.
artykuł nr 4

Obwieszczenie

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Stary Goniwilk, Kalinów, Nowy Goniwilk, Piastów, Władysławów w gminie Żelechów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
artykuł nr 5

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Stary Goniwilk, Kalinów, Nowy Goniwilk, Piastów, Władysławów w gminie Żelechów. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnian...