artykuł nr 1

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku

artykuł nr 2

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 3

Ogłoszenie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

artykuł nr 4

Informacja dot. wynajmu lokali w ratuszu

artykuł nr 5

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Żelechowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Żelechów przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.