artykuł nr 1

Rok budżetowy 2021

artykuł nr 2

Rok budżetowy 2020

artykuł nr 3

Rok budżetowy 2019

artykuł nr 4

Rok budżetowy 2018

artykuł nr 5

Rok budżetowy 2017

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.275.2018 Burmistrza Żelechowa z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za rok 2017 część 2/2 12 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 0050.275.2018 Burmistrza Żelechowa z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za rok 2017 część 1/2 14 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 0050.275.2018 Burmistrza Żelechowa z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za rok 2017 część 1/2 14 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 0050.275.2018 - sprawozdanie opisowe część tabelaryczna 12 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
zarządzenie Nr 0050.275.2018 Burmistrza Żelechowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za rok 2017 14 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 0050.227.2017 Burmistrza Żelechowa z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 r. oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej cz. II 10 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 0050.227.2017 Burmistrza Żelechowa z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 r. oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer