artykuł nr 1

Sprawozdania finansowe jednostkowe 2021 r.

Załączniki:
Bilans jednostki budżetowej Urząd Miejski w Żelechowie na dzień 31.12.2021r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilans samorządowego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej na dzień 31.12.2021r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilans jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa w Żelechowie na dzień 31.12.2021r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilans jednostki budżetowej szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej na dzień 31.12.2021r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilans jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa w Stefanowie na dzień 31.12.2021r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilans jednostki budżetowej szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie na dzień 31.12.2021r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilans jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku na dzień 31.12.2021r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilans jednostki budżetowej Publiczne Przedszkole na dzień 31.12.2021r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilans jednostki budżetowej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2021r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilans jednostki budżetowej Klub Dziecięcy w Pluszowym Misiu na dzień 31.12.2021r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie zmian w funduszu jednostki- Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie- sporządzone na dzień 31.12.2021r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie zmian w funduszu jednostki- Szkoła Podstawowa w Żelechowie- sporządzone na dzień 31.12.2021r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie zmian w funduszu jednostki- Urząd Miejski w Żelechowie - sporządzone na dzień 31.12.2021r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie zmian w funduszu jednostki- Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej - sporządzone na dzień 31.12.2021r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie zmian w funduszu jednostki- Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku - sporządzone na dzień 31.12.2021r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie zmian w funduszu jednostki- Publiczne Przedszkole - sporządzone na dzień 31.12.2021r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie zmian w funduszu jednostki- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - sporządzone na dzień 31.12.2021r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie zmian w funduszu jednostki- Klub Dziecięcy w Pluszowym Misiu - sporządzone na dzień 31.12.2021r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie zmian w funduszu jednostki- Zakład Gospodarki Komunalnej- sporządzone na dzień 31.12.2021r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie zmian w funduszu jednostki-Szkoła Podstawowa w Stefanowie - sporządzone na dzień 31.12.2021r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rachunek zysków i strat jednostki ( wariant porównawczy) - Urząd Miejski w Żelechowie- sporządzony na dzień 31.12.2021r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rachunek zysków i strat jednostki ( wariant porównawczy) - Szkoła Podstawowa w Żelechowie- sporządzony na dzień 31.12.2021r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rachunek zysków i strat jednostki ( wariant porównawczy) - Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej - sporządzony na dzień 31.12.2021r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rachunek zysków i strat jednostki ( wariant porównawczy) - Szkoła Podstawowa w Stefanowie - sporządzony na dzień 31.12.2021r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rachunek zysków i strat jednostki ( wariant porównawczy) - Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku- sporządzony na dzień 31.12.2021r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rachunek zysków i strat jednostki ( wariant porównawczy) - Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie- sporządzony na dzień 31.12.2021r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rachunek zysków i strat jednostki ( wariant porównawczy) - Publiczne Przedszkole- sporządzony na dzień 31.12.2021r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rachunek zysków i strat jednostki ( wariant porównawczy) - Klub Dziecięcy w Pluszowym Misiu - sporządzony na dzień 31.12.2021r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rachunek zysków i strat jednostki ( wariant porównawczy) -Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - sporządzony na dzień 31.12.2021r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rachunek zysków i strat jednostki ( wariant porównawczy)- Zakład Gospodarki Komunalnej - sporządzony na dzień 31.12.2021r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Sprawozdania finansowe jednostkowe 2020 r.

Załączniki:
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - sporządzony na dzień 31.12.2020r. 91 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) - Urząd Miejski w Żelechowie - sporządzony na dzień 31.12.2020r. 93 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) - Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej - sporządzony na dzień 31.12.2020r. 87 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) - Szkoła Podstawowa w Stefanowie - sporządzony na dzień 31.12.2020r. 85 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) - Szkoła Podstawowa w Żelechowie - sporządzony na dzień 31.12.2020r. 85 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) - Publiczne Przedszkole - sporządzony na dzień 31.12.2020r. 84 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) - Klub Dziecięcy w Pluszowym Misiu - sporządzony na dzień 31.12.2020r. 84 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) - Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie - sporządzony na dzień 31.12.2020r. 85 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) - Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku - sporządzony na dzień 31.12.2020r. 86 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) - Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej - sporządzony na dzień 31.12.2020r. 62 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej - sporządzone na dzień 31.12.2020r. 76 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku - sporządzone na dzień 31.12.2020r. 76 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie - sporządzone na dzień 31.12.2020r. 77 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Klub Dziecięcy w Pluszowym Misiu - sporządzone na dzień 31.12.2020r. 75 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Szkoła Podstawowa w Żelechowie - sporządzone na dzień 31.12.2020r. 76 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Publiczne Przedszkole - sporządzone na dzień 31.12.2020r. 80 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Szkoła Podstawowa w Stefanowie - sporządzone na dzień 31.12.2020r. 80 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Zakład Gospodarki Komunalnej - sporządzone na dzień 31.12.2020r. 81 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Urząd Miejski w Żelechowie - sporządzone na dzień 31.12.2020r. 85 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - sporządzone na dzień 31.12.2020r. 79 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilans jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie na dzień 31.12.2020r. 633 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilans jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku na dzień 31.12.2020 r. 640 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilans jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej na dzień 31.12.2020r. 635 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilans jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa w Stefanowie na dzień 31.12.2020 r. 635 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilans jednostki budżetowej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2020r. 288 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilans samorządowego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej na dzień 31.12.2020r. 622 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilans jednostki budżetowej Urząd Miejski w Żelechowie na dzień 31.12.2020 r. 1,016 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilans jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa w Żelechowie na dzień 31.12.2020r. 650 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilans jednostki budżetowej Publiczne Przedszkole na dzień 31.12.2020r. 607 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilans jednostki budżetowej Klub Dziecięcy w Pluszowym Misiu na dzień 31.12.2020r. 486 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Sprawozdania finansowe jednostkowe 2019 r.

Załączniki:
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy ) - Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej - sporządzony na dzień 31.12.2019r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy ) - Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku - sporządzony na dzień 31.12.2019r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy ) - Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie - sporządzony na dzień 31.12.2019r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy ) - Klub Dziecięcy w Pluszowym Misiu - sporządzony na dzień 31.12.2019r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy ) - Publiczne Przedszkole w Żelechowie - sporządzony na dzień 31.12.2019r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy ) - Szkoła Podstawowa w Żelechowie - sporządzony na dzień 31.12.2019r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy ) - Szkoła Podstawowa w Stefanowie - sporządzony na dzień 31.12.2019r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy ) - Zakład Gospodarki Komunalnej w Żelechowie - sporządzony na dzień 31.12.2019r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy ) - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - sporządzony na dzień 31.12.2019r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy ) - Urząd Miejski w Żelechowie - sporządzony na dzień 31.12.2019r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Samorządowy Ośrodek Zdrowia w Żelechowie - sporządzone na dzień 31.12.2019r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej - sporządzone na dzień 31.12.2019r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku - sporządzone na dzień 31.12.2019r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie - sporządzone na dzień 31.12.2019r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Klub Dziecięcy w Pluszowym Misiu - sporządzone na dzień 31.12.2019r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Publiczne Przedszkole - sporządzone na dzień 31.12.2019r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Szkoła Podstawowa w Żelechowie - sporządzone na dzień 31.12.2019r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie zmień w funduszu jednostki - Szkoła Podstawowa w Stefanowie - sporządzone na dzień 31.12.2019r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Zakład Gospodarki Komunalnej w Żelechowie - sporządzone na dzień 31.12.2019r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - sporządzone na dzień 31.12.2019r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Urząd Miejski w Żelechowie - sporządzone na dzień 31.12.2019 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilans jednostki budżetowej - Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej - sporządzony na dzień 31.12.2019r. 10 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilans jednostki budżetowej - Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie - sporządzony na dzień 31.12.2019r. 10 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilans jednostki budżetowej - Klub Dziecięcy w Pluszowym Misiu - sporządzony na dzień 31.12.2019r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilans jednostki budżetowej - Publiczne Przedszkole w Żelechowie - sporządzony na dzień 31.12.2019r. 10 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilans jednostki budżetowej - Szkoła Podstawowa w Żelechowie - sporządzony na dzień 31.12.2019r. 10 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilans jednostki budżetowej - Szkoła Podstawowa w Stefanowie - sporządzony na dzień 31.12.2019r. 10 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilans samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Żelechowie - sporządzony na dzień 31.12.2019r. 10 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilans jednostki budżetowej - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - sporządzony na dzień 31.12.2019r. 418 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilans jednostki budżetowej - Urząd Miejski w Żelechowie - sporządzony na dzień 31.12.2019r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

Sprawozdania finansowe jednostkowe 2018 r.

obrazek
Załączniki:
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rachunek zyskow i strat jednostki (wariant porownawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilans samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Żelechowie - sporządzony na dzień 31-12-2018r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilans jednostki budżetowej - Szkoła Podstawowa w Żelechowie - 31-12-2018r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilans jednostki budżetowej -Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej - sporądzony na dzień 31-12-2018r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilans jednostki budżetowej - Szkoła Podstawowa w Stefanowie - sporządzony na dzień 31-12-2018r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilans jednostki budżetowej - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej sporządzony na dzień 31-12-2018r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilans jednostki budżetowej - Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie sporządzony na dzień 31-12-2018r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilans jednostki budżetowej - Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku sporządzony na dzień 31-12-2018r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilans jednostki budżetowej - Publiczne Przedszkole sporządzony na dzień 31-12-2018 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilans jednostki budżetowej - Klub Dziecięcy w Pluszowym Misiu sporządzony na dzień 31-12-2018r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilans jednostki budżetowej - Urząd Miejski w Żelechowie sporządzony na dzień 31-12-2018 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer