artykuł nr 1

Zaproszenie do udziału w składaniu ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Żelechów.