artykuł nr 1

Uchwały Nr LXII/410/2024 - LXII/412/2024 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 11 kwietnia 2024 r.

artykuł nr 2

Uchwały Nr LXI/402/2024 - LXI/409/2024 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 lutego 2024 r.

Załączniki:
UCHWAŁA Nr LXI/409/2024 w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez uczelnie 210 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr LXI/408/2024 w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. 215 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr LXI/407/2024 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żelechów 207 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr LXI/406/2024 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych 199 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr LXI/405/2024 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników będących członkami Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Żelechów 198 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr LXI/404/2024 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Żelechowie na 2024 rok 125 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr LXI/403/2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2024 856 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr LXI/402/2024 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2024-2032 238 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Uchwały Nr LX/400/2024 - LX/401/2024 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 stycznia 2024 r.