artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok

artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok

artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok

artykuł nr 4

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok

artykuł nr 5

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok