artykuł nr 1

Informacja o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Zgodnie z art.34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Burmistrz Żelechowa informuje, że Gmina Żelechów przystępuje do zakupu paliwa stałego przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
 

artykuł nr 2

Decyzja o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 0050.167.2020 Burmistrza Żelechowa z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Żelechowie

artykuł nr 4

Ogłoszenie w sprawie konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Żelechów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

artykuł nr 5

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego