artykuł nr 1

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Żelechów prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012r. poz. 189). Zgodnie z §10 rozporządzenia w Biuletynie Informa...
artykuł nr 2

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY DLA KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST GMINA ŻELECHÓW