artykuł nr 1

NABÓR DO PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - EDYCJA 2024

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechowie ogłasza nabór do Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Osoby zainteresowane pomocą w ramach Programu, zapraszamy do składania zgłoszeń w siedzibie Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie: Karty zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024; Klauzuli informacyjnej RODO – dokumenty w załączeniu, kopię zaświadczenia o niepełnosprawności.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 14 listopada 2023 roku.

Ostateczna kwalifikacja osób odbędzie się po przyznaniu Gminie środków przez Wojewodę.

Zgłoszenia można dostarczać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechowie, ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów lub pocztą elektroniczną: mgops_z@interia.pl

Szczegóły Programu są zawarte stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (również w załączniku). Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelechowie pod numerem telefonu 25 754 11 46.

artykuł nr 2

Informacja dotycząca„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2019