artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane:...

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów ul. Piłsudskiego 47 , 08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane: "Wykonanie modernizacji i rozbudowy Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie"
artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane:...

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów ul. Piłsudskiego 47 , 08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane: "Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego przy Zespole Szkół w Starym Kębłowie"
artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na: "Zakup średniego...

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów ? ul. Piłsudskiego 47 , 08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na: "Zakup średniego samochodu Pożarniczego"
artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane:...

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów ? ul. Piłsudskiego 47 , 08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane: "Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz bieżni do skoczni w dal przy zespole szkół w Stefanowie"
artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na "Dowożenie dzieci do...

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów ul. Piłsudskiego 47 , 08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na "Dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Żelechowie".