artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu "Kredyt bankowy...

Burmistrz Żelechowa ogłasza przetarg nieograniczony na "Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 500 000 zł"
artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu "Budowa...

Burmistrz Żelechowa ogłasza przetarg nieograniczony "Budowa elektoenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia - oświetlenia ulicznego w miejscowości Piastów"
artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu "Dowożenie dzieci do...

Burmistrz Żelechowa ogłasza przetarg nieograniczony na "Dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Żelechowie na podstawie ulgowych miesięcznych biletów"
artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu "Dostawa średniego...

Burmistrz Żelechowa ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze zbiornikiem wody 2500 dm3 z napędem 4x4"
artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu "Dostawa i montaż pomocy...

Burmistrz Żelechowa ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawę i mintaż pomocy dydaktycznych - Cyfrowa Szkoła"