artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu "Dowożenie dzieci do...

Burmistrz Żelechowa ogłasza przetarg nieograniczony na "Dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Żelechowie na podstawie ulgowych biletów miesięcznych w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015.
artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu "Zakup i dostawa...

Burmistrz Żelechowa ogłasza przetarg nieograniczony na "Zakup i dostawa komputerów dla 4 szkół podstawowych w Gminie Żelechów w ramach projektu pn. "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w 4 szkołach podstawowych Gminy Żelechów"
artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu "Zakup i dostawa pomocy...

Burmistrz Żelechowa ogłasza przetarg nieograniczony na „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu i wyposażenia dla 4 szkół podstawowych w Gminie Żelechów w ramach projektu pn. „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w 4 szkołach podstawowych Gminy Żelechów”.
artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu "Kredyt bankowy...

Burmistrz Żelechowa ogłasza przetarg nieograniczony na "Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 700 000 na finansowanie planowanego deficytu Gminy Żelechów w 2013 roku"
artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu "Wykonanie modernizacji...

Burmistrz Żelechowa ogłasza przetarg nieograniczony na "Wykonanie modernizacji dróg gminnych w gminie Żelechów"