artykuł nr 1

Zapytanie Ofertowe na "Demontaż, transport i...

Burmistrz Żelechowa wszczyna procedurę udzielenia zamówienia na podstawie zapytania ofertowego na "Demontaż, transport i utylizację płyt azbestowo - cementowych z terenu miasta i gminy Żelechów". Termin i miejsce składania ofert: do 23.10.2013 r., do godz. 12.00, sekretariat Urzędu.
artykuł nr 2

Zapytanie Ofertowe na dostawę wraz z montażem...

Gmina Żelechów zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę wraz z montażem szamba betonowego o pojemności 16 000 litrów. Termin i miejsce składania ofert: do 14.10.2013 r., do godz. 12.00, sekretariat Urzędu.
artykuł nr 3

Zapytanie Ofertowe "Wymiana pokrycia dachowego...

Burmistrz Żelechowa wszczyna procedurę udzielenia zamówienia na podstawie zapytania ofertowego "Wymiana pokrycia dachowego wraz z utwardzeniem terenu świetlicy wiejskiej w Starym Goniwilku". Termin i miejsce składania ofert: do 10.09.2013 r. do godz. 14.00, sekretariat Urzędu.
artykuł nr 4

Zapytanie Ofertowe "Remont świetlicy wiejskiej w...

Burmistrz Żelechowa wszczyna procedurę udzielenia zamówienia na podstawie zapytania ofertowego na "Remont świetlicy wiejskiej w Starym Kębłowie". Termin i miejsce składania ofert: do 10.09.2013 r. do godz. 14.00, sekretariat Urzędu.