artykuł nr 1

Zapytanie Ofertowe "Modernizacja drogi gminnej w...

Burmistrz Żelechowa wszczyna procedurę udzielenia zamówienia publicznego na podstawie zapytania ofertowego "Modernizacja drogi gminnej w Sokolnikach Nr 131412W - nawierzchnia bitumiczna". Termin i miejsce składania ofert: do 10.11.2014 r. do godz. 16.00, sekretariat Urzędu.
artykuł nr 2

Zapytanie Ofertowe "Udzielenie gwarancji bankowej...

Burmistrz Żelechowa wszczyna procedurę udzielenia zamówienia publicznego na podstawie zapytania ofertowego na "Udzielenie gwarancji bankowej zabezpieczenia terminowej zapłaty przez Gminę Żelechów, jako inwestora, wynagrodzenia należytego wykonawcy za wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja dawnego ratusza na cele współczesne"". Termin i miejsce składania ofert: do 04.08.2014 r. do godz. 12.00, sekretariat U...
artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe "Opracowanie projektu...

Burmistrz Żelechowa wszczyna procedurę udzielenia zamówienia publicznego na podstawie zapytania ofertowego na "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej w Gminie Żelechów". Termin i miejsce składania ofert: do 30.07.2014 r. do godz. 16.00, sekretariat Urzędu.
artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe "Modernizacja oświetlenia...

Burmistrz Żelechowa wszczyna procedurę udzielenia zamówienia publicznego na podstawie zapytania ofertowego na "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Żelechowie". Termin i miejsce składania ofert: do 14.07.2014 r. do godz. 14.00, sekretariat Urzędu.
artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe "Modernizacja boiska przy...

Burmistrz Żelechowa wszczyna procedurę udzielenia zamówienia publicznego na podstawie zapytania ofertowego na "Modernizacja boiska przy Zespole Szkół w Żelechowie". Termin i miejsce składania ofert: do 02.07.2014 r. do godz. 14.00, sekretariat Urzędu.