artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe "Zakup koparko - ładowarki"

Burmistrz Żelechowa wszczyna procedurę udzielenia zamówienia na podstawie zapytania ofertowego na "Zakup koparko - ładowarki". Termin i miejsce składania ofert: do 03.12.2015 r. do godz. 14.00, sekretariat Urzędu.
artykuł nr 2

Rozeznanie cenowe "Zakup i montaż infrastruktury edukacyjnej ścieżki przyrodniczej w Żelechowie oraz utworzenie ogrodu dydaktycznego"

artykuł nr 3

Rozeznanie cenowe "Opracowanie Planu Gospodarki...

Burmistrz Żelechowa wszczyna procedurę udzielenia zamówienia na podstawie rozeznania cenowego na "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Żelechów". Termin i miejsce składania ofert: do 26.08.2015 r. do godz. 12.00, sekretariat Urzędu.
artykuł nr 4

Rozeznanie cenowe "Dowożenie dzieci do Zespołu...

Burmistrz Żelechowa wszczyna procedurę udzielenia zamówienia na podstawie rozeznania cenowego na "Dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Żelechowie w roku szkolnym 2015/2016". Termin i miejsce składania ofert: do 21.08.2015 r. do godz. 9.00, sekretariat Urzędu.
artykuł nr 5

Rozeznanie cenowe "Zakup wyposażenia Klubu...

Burmistrz Żelechowa wszczyna procedurę udzielenia zamówienia na podstawie rozeznania cenowego na "Zakup wyposażenia Klubu Dziecięcego w Pluszowym Misiu". Termin i miejsce składania ofert: do 12.08.2015 r. do godz. 16.00, sekretariat Urzędu.